فهرست محصولات | سیستم های مراقبت از سیالات ماشین کاری

سیستم های فیلتراسيون سیالات ماشین کاری

17

سیستم های فیلتراسیون سیالات برش جهت جداسازی براده ها و سایر ذرات جامد از سیالات آب پایه نظیر سیالات برش ( آب صابون) کاربرد دارد.
اسکیمر

18

اسکیمر روغن قادر به جداسازی روغن سرگردان از سطح سیالات آب پایه نظیر امولسیون های برش می باشد. اسکیمرها مانع از رشد میکروبی و باعث حفظ سلامت سیال و محافظت از ماشین آلات برش می گردند.
سیستم های تصفیه فاضلابهای روغنی (اولترا فیلتراسیون)

20

یکی از کاربرد های سیستم فیلتراسیون غشایی (اولترا فیلتراسیون)، تصفیه فاضلابهای روغنی نظیر فاضلاب امولسیونهای برش می باشد.
سیستم های فیلتراسیون سیالات ماشین کاری

21

سیستم های فیلتراسیون سیالات برش جهت جداسازی براده ها و سایر ذرات جامد از سیالات آب پایه نظیر سیالات برش ( آب صابون) کاربرد دارد.