فهرست محصولات | سیستم های مدیریت مصرف و سوختگیری ماشین آلات، لیتر شمار سوخت

لیتر شمار دیجیتال سوخت

14

دبی سنج دیجیتال، جهت اندازه گیری مقدار سوخت مصرفی توسط کاربرهای مختلف می باشد. این سیستم از نوع توربینی بوده و نتایج آن از طریق ارسال پالس الکترونیکی بر روی نمایشگر LCD قابل رویت خواهد بود.
سیستم های مدیریت مصرف و کنترل ریت سوخت گیری ماشین آلات

13

سیستم مدیریت مصرف و ریت سوختگیری مشتمل بر سیستم پردازشگر مجهز به نمایشگر LCD، سیستم کارتخوان، کارت های سوخت اختصاصی و نرم افزار مدیریت مصرف و همچنین اجزای مکانیکی نظیر فیلتر، پمپ، فلومتر و شیر سولنو