فهرست محصولات | سیستم های مدیریت مصرف و سوختگیری ماشین آلات، لیتر شمار سوخت

سیستم های مدیریت مصرف و کنترل ریت سوخت گیری ماشین آلات

13

سیستم مدیریت مصرف و ریت سوختگیری مشتمل بر سیستم پردازشگر مجهز به نمایشگر LCD، سیستم کارتخوان، کارت های سوخت اختصاصی و نرم افزار مدیریت مصرف و همچنین اجزای مکانیکی نظیر فیلتر، پمپ، فلومتر و شیر سولنو
لیتر شمار دیجیتال سوخت

14

دبی سنج دیجیتال، جهت اندازه گیری مقدار سوخت مصرفی توسط کاربرهای مختلف می باشد. این سیستم از نوع توربینی بوده و نتایج آن از طریق ارسال پالس الکترونیکی بر روی نمایشگر LCD قابل رویت خواهد بود.