» محصولات » سیستم های فیلتراسیون و تخلیص روغن های روان کار

سیستم های فیلتراسیون خارج از خط روغن

78

سیستم های تخلیص (فیلتراسیون) خارج از خط روغن، شامل یک یا چند مرحله فیلتر جهت حذف ذرات جامد و جذب آب از سیالات هیدرولیک و روغنهای روانکار می باشند. سیستم فیلتراسیون روغن به جهت حفظ قطعات از انواع سایش و خوردگی و در نتیجه افزایش عمر و بازدهی ماشین و همچنین افزایش عمر و بهبود خواص روغن کاربرد دارد. توضیح بیشتر...

 

 

 

سیستم های فیلتراسیون و آب زدایی از روغن تحت خلاء                     79

 سیستم های آب زدایی (تخلیص) تحت خلاء روغن شامل چند مرحله فیلتراسیون جهت حذف ذرات جامد و واحد تقطیر تحت خلاء برای جداسازی انواع آبهای آزاد و محلول، گازهای آزاد و محلول و سایر مواد فرار می باشند. این سیستم ها برای جداسازی آب از روغنهایی که مقدار آلودگی آب در آنها بالا می باشد نظیر روغنهای روانکار توربین، کمپرسور، نورد، روغن ماشین کاغذ و یا در سیستم های حساس که نیاز به جداسازی کامل انواع آب از روغن وجود دارد، مانند سیستم های هیدرولیک استفاده می شود. توضیح بیشتر...

 

 

سیستم های فلاشینگ با روغن گرم80

سیستم های فلاشینگ با روغن داغ به منظور شستشو و پاکسازی ماشین های هیدرولیک و روانکاری از انواع آلودگی مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات، با گردش متلاطم روغن داغ، آلودگی را از روی سطوح و اجزاء ماشین آلات کنده و توسط فیلتر جداسازی می کنند. سیستم های فلاشینگ بسته به پارامترهای مورد در خواست، در دو قالب فلاشینگ مقدماتی و پیشرفته قابل ساخت می باشند. توضیح بیشتر...

 

 

 

فیلترهای داخل خط روغن81

فیلترهای داخل خط اصلی گردش روغن، بسته به شرایط و جریان سیال، طراحی و ساخته می شوند. توضیح بیشتر...

 

 

 

 

فیلترهای کنار گذر روغن موتور82

فیلتر های کنار گذر روغن قادر به حذف انواع آلودگی شامل ذرات جامد، آب، دوده و ذرات کربنی از روغن های روانکار به خصوص روغن موتور دیزل می باشند. فیلتر کنار گذر با ممانعت از تشکیل اسید و لجن در روغن، به منظور حفاظت از موتور در برابر سایش و افت قدرت و افزایش عمر روغن کاربرد دارد.توضیح بیشتر...