فیلترهای کنار گذر روغن موتور (از نوع عمقی)

فیلترهای جریان کنار گذر شرکت نوین احیا که از نوع فیلترهای عمقی می باشد، قادر به جداسازی تمام انواع آلودگی به خصوص آب، دوده و ذرات کربنی از انواع روغنهای روانکار به خصوص روغن موتور بوده و بسته به حجم کارتل و دبی پمپ روغن، با ظرفیتهای مختلف قابل ساخت می باشند.

43

         پوسته فیلتر

       فیلتر المنت با قابلیت جداسازی ذرات ریز تا 0.5 میکرون، آب آزاد، رزین و مواد اسیدی

         فشار سنج جهت تعیین زمان گرفتگی فیلترها

         شیلنگها و اتصالات ورودی و خروجی و شیر کنترل جریان

         سوپاپ اطمینان فشار

قابل نصب بر روی ماشین آلات

ورودی روغن از طریق اتصالات گیج یا فشنگی روغن

در سیستم موتور، دو نوع فیلتر قابل استفاده است:

فیلتر جریان کامل Full flow filter

از این نوع فیلتر در انواع موتورها استفاده می شود. در این فیلترها، تمام جریان روغن از فیلتر عبور کرده وبه یاتاقانها و سایر اجزا موتور می رسد. وجود این فیلترها به تنهایی، سطوح تمیزی موردنیاز روغن موتور را تامین نمی کنند.

فیلتر جریان کامل قادر نیست دوده و ذرات با ابعاد کمتر از 15 میکرون را که 80% سهم تخریب موتور را به خود احتصاص می دهند، از روغن جدا کند.بعلاوه این فیلترها توانایی جداسازی آب را که عامل اصلی اکسیداسیون، نیتراسیون، تشکیل اسید  و لجن و تعویض زود هنگا م روغن می باشد را از آن دارا نمی باشند.

فیلتر جریان کنار گذر  By pass filter

در این نوع، قسمتی از جریان از داخل فیلتر عبور می کند. بدین ترتیب که قسمتی از جریان کامل توسط سه راهی و شیر کنترل جریان به این مسیر هدایت شده و دوباره به مسیر خروجی و یا کارتل روغن هدایت می شود. در فیلترهای جریان کنار گذر از نوع عمقی، امکان جداسازی تمام انواع آلودگی از روغن وجود دارد.

فیلترهای کنار گذر، آب موجود در روغن موتور را که به وفور به عنوان یکی از محصولات احتراق در روغن ظاهر می شود را در ساختار سلولزی خود جذب کرده و امکان تشکیل اسید های ناشی از گازهای احتراق یا ناشی از ترکیبات گوگردی سوخت را از بین می برد. ضمن اینکه اکسیداسیون و تخریب روغن و متعاقبا تخریب موتور کنترل می شود. تلفیق فیلترهای جریان کامل و کنار گذر، به خصوص در موتورهای جدید، سلامت موتور و روغن را تضمین می کند.

فیلترهای جریان کنار گذراز نوع فیلترهای عمقی، علاوه بر جذب ذرات، توانایی جذب آب، ذرات کربنی و کنترل تشکیل مواد اسیدی و محصولات اکسیداسیون شامل رزین، اسید و لجن را دارا می باشند.

با نصب فیلترهای کنار گذر روغن بر روی موتورهای دیزل، زمان تعویض روغن و زمان تعویض فیلتر اصلی به مقدار قابل توجهی به تعویق خواهد افتاد.

انتخاب ظرفیت فیلترهای کنار گذر روغن براساس حجم موتور cc و قدرت موتور hp صورت می گیرد.

 Lit/minظرفیت فیلتر

قدرت موتور

1

موتورهای بنزینی و

موتور دیزل تا 80 hp

2

80-250

4

250-500

8

500-1000

مزایای فیلتر جریان کنار گذر در سیستم موتور

v      افزایش عمر روغن به چندین برابر

v        کاهش در دفعات تعویض روغن  و صرفه جویی در خرید  روغن

v        افزایش قدرت موتور و بهبود عملکرد آن

v        کاهش در سایش قطعات و افزایش عمر موتور و صرفه جویی در هزینه تعمیرات

v        کاهش مصرف سوخت