» خدمات

فعالیت شرکت نوین احیاء در بخش خدمات به موارد ذیل اختصاص دارد:

        تصفیه و احیاء روغن های عایق الکتریکی و ترانسفورماتور

روغنهای ترانسفورمر به دلیل ساختار عالی شیمیایی دارای عمر طولانی می باشند. آنچه که باعث افت خواص شیمیایی و الکتریکی روغن و نتیجتا کاهش بازدهی ترانس می گردد، وجود آلودگی در روغن است. با استفاده از سرویسهای دوره ا ی تصفیه روغن ترانس در داخل ترانسفورمر ضمن به حداقل رسیدن میزان آلودگی و اصلاح خواص روغن به حد قابل قبول استاندارد، ترانسفورمر نیز فلاش می گردد. این را می توان مزیت اصلی تصفیه سیال به جای تعویض آن برشمرد. علاوه بر این با توجه به آلودگی روغن نو، استاندارد IEC مقادیر خواص روغن را قبل از شارژ (آلودگی روغن نو) و بعد از شارژ ترانس (آلودگی روغن نو بعلاوه آلودگی واردشده به روغن از ترانس آلوده) معین نموده است که مصرف کننده را ملزم به فیلتراسیون و حذف آلودگیها از روغن نو و پس از شارژ می نماید.

لذا چنانچه واحدی مجهز به سیستمهای تصفیه سیال عایق الکتریکی نمی باشد، سرویسهای دوره ای فیلتراسیون و تصفیه می تواند مفید واقع گردد.

مشخصات روغن خروجی

ولتاژ شکست

> 55 kv

مقدار آب

£5 ppm

مقدار گاز

£ 0.1 %

عدد اسیدی

£ 0.03 mg KOH/g

نقطه اشتعال

³135°C

ضریب اتلاف دی الکتریک

 (90 °C) £0.5


 
تخلیص روغن های روانکار و هیدرولیک

اگر چه تجهیز کارخانجات مصرف کننده روغنهای روانکار به سیستمهای فیلتراسیون روغن ، بسیار ضروری به نظر می رسد، ولی دریافت خدمات فیلتراسیون روغن در  موارد ذیل می تواند مفید واقع گردد.

ü       در صورتیکه ورود آلودگی به داخل سیستم به طور ناگهانی اتفاق افتد، ادامه کار سیستم خطرناک بوده و ناگزیری به تعویض روغن به وجود آید. این در شرایطی است که روغن ساختار شیمیایی خود را حفظ نموده باشد.

ü       در مواردیکه تعویض روغن فقط به دلیل آلودگی به ذرات جامد و آب انجام گیرد.

ü       در صورتیکه سیستم آلوده نیاز به فلاشینگ مقدماتی ( شستشوی سیستم توسط فیلتراسیون روغن تحت شرایط laminar) داشته باشد.

 

 مشخصات روغن خروجی

سطح تمیزی

NAS 1638 class: 5

 (ISO 4406 code: 16/14/11)

مقدار آب

£20 ppm

75% کمتر از نقطه اشباع


شرکت نوین احیا آمادگی دارد تا با حضور در محل کارخانه و با استفاده از سیستمهای قابل حمل تصفیه و فیلتراسیون ، خدمات فوق را ارائه نماید.

این خدمات شامل طیف گسترده ای از روغنهای صنعتی به شرح ذیل می باسد:

ü       سیالات ترانسفورمر و عایق الکتریکی

ü       روغنهای هیدرولیک پایه معدتی

ü       روغنهای هیدرولیک سنتزی

ü       سیالات هیدرولیک آب پایه

ü       روغنهای روانکار توربین

ü       روغنهای پایه معدنی و سنتزی دنده

ü       روغنهای پایه معدنی و سنتزی کمپرسور

ü       روغنهای روانکار سیستمهای مکانیکی انتقال نیرو

ü       روغن عملیات حرارتی ، روغن انتقال حرارت و .....