» محصولات » سیستم های فیلتراسیون سوخت (فیلتر کوالسر) » سیستمهای فیلتر کوالسر مایع-مایعسیستمهای فیلترکوالسر مایع- مایع

فیلتر کوالسر مایع-مایع قادر به حذف ذرات جامد و آب آزاد از انواع هیدروکربنها شامل سوخت ها، روغنهای روانکار سبک و روغن توربین می باشد.

وجود آب در سوحت دیزل علت اصلی شکستگی انژکتور و تخریب سیستم سوخت موتور می باشد. لذا جداسازی آب از سوخت در نگهداری و مانیتورینگ سیستم  سوخت از اهمیت بالایی برخوردار است.

مراحل جداسازی توسط فیلتر کوالسر

A.      فیلتراسیون

پیش فیلتر برای به حداقل رساندن ذرات جامد در جریان ورودی به کوالسر که ممکن است سبب گرفتگی کوالسر، کاهش عمر و بازدهی آن شود.

B.      کوالسانس

به هم پیوستن قطرات ریز و تشکیل قطرات درشت

الیاف کوالسر مانع از عبور قطرات ریز آب می شوند. با افزایش تجمع، قطرات ریز به هم پیوسته و قطرات درشت آب تشکیل می شود.

C.      جداسازی

جداسازی قطرات درشت آب از جریان پیوسته

عوامل موثر بر کوالسانس

A.      وزن مخصوص هیدروکربن

B.      مقدار آب در جریان ورودی

C.      کشش سطحی

کشش سطحی پائین سبب کاهش کارایی کوالسر خواهد شد.

وجود سورفاکتانتها در هیدروکربن باعث پایداری امولسیون و کاهش کشش سطحی بین دو فاز می شود.

سورفاکتانتها به طور طبیعی (در سوخت دیزل) و یا به عنوان ماده افزودنی بازدارنده خوردگی (خطوط لوله، روغنهای هیدرولیک و روانکار) وجود دارند.

D.      دما

افزایش دما، باعث افزایش مقدار آب محلول و همچنین کشش سطحی بین دو فاز می شود.

کاربرد

فیلتر کوالسرهای نوین احیاء به منظور جداسازی ذرات جامد و آب از انواع سوخت های مایع مورد استفاده در موتور دیزل ثابت و متحرک، دیزل ژنراتور، موتور جت و توربین گاز (ژنراتور برق) طراحی و ساخته شده اند.

علاوه بر موارد فوق، از سیستم فیلتر کوالسر می توان در اصلاح سوخت کوره ها، بویلرها، مبدلهای حرارتی و ... نیز استفاده نمود.

این فیلتر کوالسر ها به دو صورت قابل نصب و بهره برداری می باشند.

·         قبل از مخزن سرویس موتور و توربین، در خط سوختگیری

·         در خط اصلی سوخت، به سمت موتور یا توربین

سری FC

سیستمهای سری FC دارای پمپ مستقل به جهت تامین شدت جریان و فشار مورد نیاز بوده و از اینرو در هنگام سوختگیری ماشین آلات و یا استفاده خارج از خط به هر دلیل قابل استفاده می باشند