انواع فیلتر المنت

 فیلتر المنتهای شرکت نوین احیا به دو گروه قابل تقسیم می باشند.

فیلتر المنتهای استاندارد تولیدی و فیلتر المنتهای معادل

*فیلتر المنتهای تولیدی*

المنتهای مورد استفاده در سیستمهای تولیدی نوین احیا به سه دسته قابل تقسیم می باشند.

فیلترهای حذف ذرات جامد

فیلترهای جذب آب

کوالسرها و سپراتور آب

فیلتر المنتهای حذف ذرات

به طور کلی فیلتر المنتهای حذف ذرات بسته به نوع مدیای مورد استفاده در فیلتر به سه گروه تقسیم بندی می شوند. مدیا، قسمت اصلی فیلترالمنت است که نقش جداکننده ذرات را بر عهده دارد.

سه گروه فیلتر مدیا و خواص آنها عبارتند از:

ü        مدیای Wire mesh (الیاف بافته)

این گروه از فیلترها دارای ساختار تار و پود و سایز چشمه Pore size یکسان می باشند. نوع فیلتراسیون به صورت سطحی Surface filter می باشد.

جنس این فیلترها ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد. عمدتا از جنس استنلس استیل، کتان، پلی استر، پلی پروپیلن و .. می باشند. این مدیا بسته به خواص شیمیایی سیال اصلی، درجه حرارت عملیاتی و ... انتخاب می شود.

سایر خواص این نوع مدیا عبارتست از:

افت فشار بالا در مش های ریز در واحد سطح (با ریز شدن چشمه ها، سطح غیر موثر فیلتر افزایش می یابد.)

قابلیت شستشو

ظرفیت پایین در نگهداری ذرات (گرفتگی سریع) و بازدهی کم

امکان استفاده در سیالات خورنده و درجه حرارت بالا

 47  46


مدیای عمقی

ü        سلولز

این گروه از فیلترها دارای ساختار نبافته و از الیاف طبیعی سلولز مخلوط شده با رزین می باشند. سایز چشمه Pore size متفاوت بوده و فیلتراسیون در عمق صورت میگیرد. فیلترهای عمقی از رشته های فیبری نامنظم تشکیل شده که در  چند لایه پیچیده شده اند.

ü       فایبر گلاس

این گروه از فیلترها دارای ساختار نبافته و از الیاف مصنوعی شیشه مخلوط شده با رزین می باشند. سایز چشمه Pore size متفاوت بوده و فیلتراسیون در عمق صورت میگیرد. فیلترهای عمقی از رشته های فیبری نامنظم تشکیل شده که در  چند لایه پیچیده شده اند.

   مقایسه سلولز و فایبر گلاس

 

 47 48  

Natural Fiber Cellulose Media has Larger, Rougher Fibers that Provide Effective Filtration for a Variety of Petroleum-Based

Fluids.

Synthetic Filter Media has
Smoother, Finer, Rounded Fibers
that Create Less Resistance to Flow

 


فیبرهای سلولز ماهیتا ضخیم تر از فیبرهای شیشه می باشند. الیاف نازک در مدیای مصنوعی فایبر گلاس و فضای بیشتر چشمه ها به معنای مقاومت کمتر در عبور سیال و افت فشار کمتر، ظرفیت نگهداری بیشتر ذرات (عمر بیشتر) و بازدهی بالاتر در این گروه فیلترها می باشد.

علاوه بر این استفاده از فیلترهای ساخته شده از مدیای سلولزی در فیلتراسیون سیالات آب پایه نظیر روغنهای هیدرولیک منطبق بر ISO HFC امکانپذیر نمی باشد.

فیلترهای عمقی قابل شستشو نمی باشند.

در یک مقایسه کلی بین خواص انواع فیلتر مدیا، موارد ذیل حاصل خواهد شد.

هزینه اولیه

عمر فیلتر

افت فشار

ظرفیت نگهداری ذرات

بازدهی

خواص

نوع مدیا

متوسط

کم

متوسط

زیاد

زیاد

فایبر گلاس (الیاف شیشه)

کم

متوسط

زیاد

متوسط

متوسط

سلولز (الیاف کاغذ)

زیاد

متوسط

کم

کم

کم

وایر مش (الیاف بافته)

عمر المنت که تابع ظرفیت نگهداری ذرات مدیا می باشد، در مدیای میکروفایبر گلاس بیش از سلولز است که این مقایسه در نمودار زیر قابل بررسی است. (با میکرون ریت برابر)

نکته مهم در اینجاست که این مقایسه در واحد سطح صورت پذیرفته است. چه با افزایش سطح مدیا در یک فیلتر المنت، ظرفیت نگهداری ذرات و عمر آن افزایش می یابد.

شدت جریان و خواص سیال در همه موارد برابر است.

49

بدین ترتیب المنتهای حذف ذرات شرکت نوین احیا به سه گروه HV, LV, BF طبقه بندی می شوند.

   سری HV

50
54

مشخصات کلی

مدل

HV 15/12

HV 36/12

HV 45/15

 ابعاد (mm)

150 (H) × 120 (OD)

360 (H) × 120 (OD)

450 (H) × 150 (OD)

ظرفیت نگهداری ذرات (gr)

≥15

≥30

50

سطح فیلتراسیون(cm²)

2250

5400

9450

توانائی در حذف ذرات βx > = 200, 99.5%

3,5,10,15,20 micron

جنس تیوبهای داخل و بیرون، کپ های بالا و پایین

304 stainless steel, carbon steel with epoxy cover

جنس گسکتها

Buna N, Viton

حداکثر افت فشار اولیه

*

افت فشار تعویض (زمان گرفتگی)bar

1.2

حداقل افت فشار ترکیدگی bar

4

حداکثر درجه حرارت عملیاتی (ºC)

120

حداکثر ویسکوزیته سیال (cSt.)

1000

            * افت فشار اولیه فیلتر المنت علاوه بر نوع مدیا، میکرون ریت و سطح فیلتراسیون که به طور کلی توسط سازنده اعلام می شود ،تابع شدت جریان سیال (روغن)  و ویسکوزیته آن می باشد. بدین ترتیب نمودارهای وابستگی افت فشار با شدت جریان و ویسکوزیته برای هر المنت به طور جداگانه ارائه می گردد.

52


این نتایج و نمودارها به جهت تعیین افت فشار در جریان آرام سیال laminar و در شرایط پایا Steady state ارائه شده است. در شدت جریان ( دبی حجمی) بالای سیال، افت فشار، ارتباط مستقیم با سرعت و شدت جریان خواهد داشت.

نوع فیلتر مدیا: میکرو فایبر گلاس     

تعداد لایه ها: 

ü       یک یا دو لایه فیلتر مدیا-بسته به کاربرد

ü       دو لایه نگهدارنده  وایر مش از جنس استنلس استیل

ü       دو لایه محافظ  وایر مش از جنس پلی استر                     

موارد استفاده: روغنهای هیدرولیک، روغنهای روانکار با حداکثر ویسکوزیته 1000 CSt.، سیالات آب پایه، سوخت، سیالات عایق الکتریکی و روغنهای ترانسفورمر،سیالات برش، انواع ضد یخ نظیر اتیلن گکیکول، سیالات سینتتیک هیدرولیک و ...

مشخصات : بازدهی بالا، ظرفیت بالا در نگهداری ذزات و عمر زیاد

   سری LV

 

 53  54

 

مشخصات کلی

مدل

CF 36/12

CF 45/15

 ابعاد (mm)

360 (H) × 120 (OD)

450 (H) × 150 (OD)

ظرفیت نگهداری ذرات (gr)

≥20

30

سطح فیلتراسیون(cm²)

7200

11200

توانائی در حذف ذرات βx > = 50, 50%

10,15,20,40 micron

جنس تیوبهای داخل و بیرون، کپ های بالا و پایین

carbon steel with epoxy cover

جنس گسکتها

Buna N

حداکثر افت فشار اولیه

*

افت فشار تعویض (زمان گرفتگی)bar

1.2

حداقل افت فشار ترکیدگی bar

4

حداکثر درجه حرارت عملیاتی (ºC)

120

حداکثر ویسکوزیته سیال (cSt.)

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فیلتر مدیا: سلولز

تعداد لایه ها: 

ü       یک فیلتر مدیا

ü       یک لایه محافظ  وایر مش از جنس پلی استر                   

موارد استفاده: روغنهای هیدرولیک پایه معدنی، روغنهای روانکار  با حداکثر ویسکوزیته 150 CSt.، سوخت و ...


*     سری BF (Basket Filter)

 

55

مشخصات کلی

مدل

BF 40/18

BF 80/18

 ابعاد (mm)

400 (H) × 180 (OD)

800 (H) × 180 (OD)

سطح فیلتراسیون(cm²)

10000

20000

توانائی در حذف ذرات βx > = 2, 50%

40,50,60,100,… micron

جنس تیوبهای داخل و بیرون، کپ و فلنج بالا و پایین

carbon steel with epoxy cover or 304 stainless steel

جنس گسکتها

Buna N,Viton

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فیلتر مدیا: وایر مش  (استنلس استیل-پلی استر – پلی پروپیلن)

تعداد لایه ها: 

ü       یک فیلتر مدیا

ü       دو لایه نگهدارنده  وایر مش از جنس استیل

موارد استفاده: سیالات هیدرولیک، روغنهای روانکار، سیالات آب پایه، محلولهای شیمیایی اسید و باز، مواد پلیمری و ...

فیلتر المنتهای جذب آب

فیلتر المنتهای جذب آّب دارای مدیای متشکل از کوپلیمرهای جاذب آب می باشند.

این فیلترالمنتها قادر به جداسازی آب آزاد از سیالات هیدرولیک و روغنهای روانکار با حداکثر ویسکوزیته 100 cSt. می باشند.

محدودیت این المنتها در ظرفیت جذب ( اشباع از آب) می باشد. لذا استفاده از آنها در سیستمهای به شدت آلوده به آب توصیه نمی شوند. اگر چه استفاده از آنها برای برقراری شرایط همیشه خشک در سیستمهای حساس هیدرولیک که خطر ورود مقدار بالای آب وجود ندارد، بهینه است.


      سری WA

 56  57

مدیای جذب آب در حالت خشک و اشباع

 


مشخصات کلی

مدل

WA 15/12

WA 45/15

 ابعاد (mm)

150 (H) × 120 (OD)

450 (H) × 150 (OD)

ظرفیت جذب آب (ml)

150

900

ظرفیت نگهداری ذرات (gr)

≥5

30

سطح فیلتراسیون(cm²)

1700

9000

توانائی در حذف ذرات βx > = 2, 50%

20 micron

توانایی در جذب آب

90% در سیالات هیدرولیک و ترانسفورمر

جنس تیوبهای داخل و بیرون، کپ های بالا و پایین

304 stainless steel, carbon steel with epoxy cover

جنس گسکتها

Buna N

حداکثر افت فشار مجاز اولیه  bar

0.35

افت فشار تعویض (زمان گرفتگی)bar

1.2

حداقل افت فشار ترکیدگی bar

4

حداکثر درجه حرارت عملیاتی (ºC)

120

حداکثر ویسکوزیته سیال (cSt.)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع فیلتر مدیا: پلیمرهای جاذب آب

تعداد لایه ها: 

ü       یک فیلتر مدیا

ü       دو لایه نگهدارنده  وایر مش از جنس استیل

ü       یک لایه محافظ سلولز β 20=2

موارد استفاده: سیالات هیدرولیک پایه معدنی، روغنهای روانکار، روغنهای عایق الکتریکی و ترانسفورمر و ...

   سری WAP

فیلتر المنتهای دو منظوره با دو لایه مدیا (مدیای میکرو فایبر گلاس+مدیای جاذب آب) با امکان توام حذف ذرات و جذب آب وجود دارد.

کوالسر المنتهای جداکننده آب

الیاف کوالسر المنت که دارای ماهیت هیدرو فیلیک می باشند، مانع از عبور قطرات ریز آب (کمتر از میکرون) همراه با جریان پیوسته هیدروکربن مایع (سوخت یا روغن) شده  و تجمع قطرات ریز و به هم پیوستن آنها، قطرات درشت را تشکیل می دهد.

      سری CC

 

58  59

60

مشخصات کلی

مدل

CC 36/12

CC 45/15

 ابعاد (mm)

360 (H) × 120 (OD)

450 (H) × 150 (OD)

توانایی جداسازی آب

99% (single pass)

توانائی در حذف ذرات βx > = 200, 99.5%

5,10 micron

جنس تیوب داخل ، کپ های بالا و پایین

304 stainless steel, carbon steel with epoxy cover

جنس کاور بیرون

Cotton

جنس گسکتها

Buna N, Viton

افت فشار تعویض (زمان گرفتگی)bar

1

حداقل افت فشار ترکیدگی bar

3

حداکثر ویسکوزیته سیال (cSt.)

46

حداکثر شدت جریان به ازای هر المنت (lit/min)

*

 *حداکثر شدت جریان عبوری از کوالسر المنت به ویسکوزیته سیال، وابسته است.

در نمودار ذیل می توان شدت جریان عبوری از کوالسر المنت مدل CC 36/12 را برای سیالات با ویسکوزیته های متفاوت به دست آورد.

61

نوع فیلتر مدیا: رشته های هیدروفیلیک

تعداد لایه ها: 

ü       فیلتر مدیای عمقی

ü       دو لایه نگهدارنده  وایر مش از جنس استیل

ü       کاور کتان

موارد استفاده: انواع سوخت، روغن توربین و روغنهای عایق ترانسفورمر

      سری CS

فیلتر المنتهای سری CS  نقش سپراتور و جداکننده قطرات درشت آب را از جریان پیوسته سیال بازی می کنند. قطرات درشت ناشی از کوالسانس در لایه سپراتور به دام افتاده و اجازه عبور با جریان اصلی را از دست می دهند. این قطرات به پایین پوسته سقوط می کنند.

 

62

مشخصات کلی

مدل

CS 40/18

CS 50/20

CS 80/18

CS 100/20

 ابعاد (mm)

400 (H) × 180 (OD)

500 (H) × 200 (OD)

800 (H) × 180 (OD)

1000 (H) × 200 (OD)

توانائی در حذف ذرات و قطرات آب βx > = 2, 50%

50 micron

جنس تیوبهای داخل و بیرون، کپ و فلنج بالا و پایین

carbon steel with epoxy cover or 304 stainless steel

جنس گسکتها

Buna N, Viton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فیلتر مدیا: وایر مش 

تعداد لایه ها: 

ü       یک فیلتر مدیا

ü       دو لایه نگهدارنده  وایر مش از جنس استنلس استیل

موارد استفاده: سپراتور المنت قابل شستشو و مخصوص کوالسر

**کلیه مدل های فیلترالمنت تولیدی این شرکت برای محصولات استاندارد تولیدی بوده و طراحی و ساخت فیلتر المنتهای مختلف برای محصولات سفارشی صورت می گیرد که در بالا ذکر نگردیده است.

*فیلترهای معادل و سفارشی*

 

63

امکان طراحی و ساخت سفارشی انواع المنت و کارتریج فیلترهای معادل از سایر تولید کنندگان خارجی و داخلی  به جهت فیلتراسیون گاز و مایع نظیر انواع روغن های روانکار ، سیالات هیدرولیک ( فیلترهای خط برگشت و دارای سوپاپ اطمینان فشار، فیلترهای خط فشار و خط مکش) ، انواع سوخت، سیالات سنتزی، محلول های شیمیائی، مواد پلیمری، سیالات آب پایه، هوا،گازهای هیدروکربنی و ... وجود دارد.