» محصولات » سیستم های فیلتراسیون سوخت (فیلتر کوالسر) » سیستمهای فیلتر کوالسر مایع-گاز

سیستمهای فیلترکوالسر مایع- گاز

فیلتر کوالسر مایع-گاز قادر به حذف ذرات جامد ،آب آزاد  از هوا و انواع گازهای هیدروکربنی می باشد.

این سیستمها که در خط اصلی جریان گاز قابل نصب می باشند، بر حسب نوع گاز، نوع آلاینده های قابل جداشدن، فشار ، شدت جریان و ... توسط شرکت نوین احیا طراحی و ساخته می شوند.