» محصولات » سیستم های مدیریت مصرف و سوخت گیری ماشین آلات » سیستمهای مدیریت سوختگیری ماشین آلات

سیستم مدیریت مصرف سوخت

سیستم مدیریت مصرف سوخت، مقدار سوخت عبوری در هر بار سوخت گیری توسط هر کاربر با کارت اختصاصی را توسط فلومتر دیجیتال اندازه گیری نموده و نتایج و ارقام در حافظه سیستم ثبت می گردد. این داده ها توسط نرم افزار قابل نصب بر روی Note book، مدیریت شده و قابل بهره برداری و آمارگیری خواهند بود.

·   هر مصرف کننده دارای یک کارت سوخت می باشد و تحویل سوخت فقط به دارندگان کارت سوخت صورت می گیرد.

·   کارت سوخت توسط مدیریت ذیربط بر اساس مشخصات دستگاه و قابلیت تعیین محدودیت زمان و مقدار سوخت صادر می گردد.

·   در صورت ارتباط دستگاه کارت خوان با PC (یا Note book) از طریق USB Port و نرم افزار اجرایی، تمامی اطلاعات و گزارشات مربوط به عملیات سوخت گیری در بازه زمانی معین از طریق نرم افزار مربوطه و همچنین Excel، قابل مشاهده و چاپ می باشد و امکان جستجو بر اساس پارامترهای مختلف وجود دارد.

·   در گزارشات اخذ شده از کامپیوتر، اطلاعات مربوط به دارنده کارت، زمان سوختگیری، مقدار سوختگیری و ساعت آن ارائه می گردد که با ملاحظه آن، علت تغییر در ریت مصرف (عدم دقت در سوختگیری و تغییرات در سیستم کاری موتور ماشین آلات) قابل بررسی می باشد.

74

 
 

FUM1000

FUM500

FUM200

FUM100

Standard Models

1000

500

200

100

Flow rate

3"

2"

1½"

1"

Inlet/Outlet connections

220V AC or 12V DC

Power supply

اجزاء سیستم

Electro pump

جزء آپشنال سیستم بوده و ظرفیت آن بسته به ظرفیت سیستم می باشد. امکان حذف الکتروپمپ و یا جایگزینی آن با موتور درونسوز وجود دارد

Filter                                                           

به منظور جداسازی ذرات جامد و لجن و محافظت از شیر برقی تعبیه گردیده است. امکان جایگزینی مجموعه فیلتر کوالسر(با امکان جداسازی آب از سوخت) با این فیلتر در مدلهای ترکیبی وجود دارد.

Solenoid valve

این شیر با فرمان از کامپیوتر سیستم باز و بسته می شود

Flow meter

تعیین جریان عبوری (از نوع توربینی)

Nozzle

نازل سوخت (جزء انتخابی)

Pulser

ارسال پالس الکترونیکی از فلومتر به کامپیوتر سیستم

Computer

سیستم سخت افزار که مرکب از برد اصلی، حافظه، نمایشگر و ... می باشد، ضمن ثبت و پردازش اطلاعات سوختگیری مربوط به هر کارت، امکان مدیریت آنها را توسط نرم افزار فراهم می آورد.

Card reader

سیستم سخت افزاری که برای انتقال اطلاعات کارتها شامل تعریف، حذف و تغییر کاربر مربوط می باشد

Data manager software and cards

CD مشتمل بر نرم افزار بوده و کارتهای اختصاصی به تعداد سفارش می باشد.

امکان ترکیب سیستم با سیستم فیلتر کوالسر وجود دارد. در این صورت، ضمن پاکسازی سوخت و جداسازی آلاینده های ذرات جامد و آب، سوخت عبوری، مقدار و ریت آن را اندازه گیری می نماید.      

 

 

 


   

FC-FUM1000

FC-FUM400

FC-FUM200

FC-FUM100

Standard Models

1000

500

200

100

Flow rate

(lit/min)

3"

2"

1½"

1"

Inlet/Outlet connections(Inches)

220V AC or 12V DC

Power supply

6

CC45/15

4

CC36/12

2

CC36/12

1

CC36/12

Coalescer

# and type of filter elements

4

CF45/15

2

CF45/15

2

CF36/12

1

CF36/12

Filter

                                   73