فهرست محصولات | انواع فیلتر المنت ها و فیلتر هواکش مخازن

فیلتر هواکش مخازن

16

فیلتر های هواکش قابل نصب بر روی تانکر های ذخیره سوخت و مخازن روغن بوده و توانایی حذف ذرات ریز و رطوبت از هوای ورودی به مخازن را دارا می باشند. فیلتر هواکش به جهت پیشگیری از تشکیل آب و آلودگی در دا