فهرست محصولات | سیستم های فیلتراسیون سیالات فرایندی

سیستمهای فیلتراسیون سیالات فرایندهای ﭘالایشگاهی و ﭘتروشیمی

24

این سیستمها در فیلتراسیون انواع سیالات آب پایه، انواع محلولهای شیمیایی، برشهای نفتی و سیالات فرایندهای پالایشگاهی و پتروشیمی کاربرد دارند.